facebook
Pokoje gościnne U Ireny


Kościół Matki Bożej Królowej Polski i świętego Maternusa

  Kościół Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim jest nie tylko miejscem kultu, ale również ważnym punktem społecznym dla mieszkańców i pielgrzymów odwiedzających to urokliwe górskie miasteczko. To także miejsce chętnie zwiedzane przez turystów zainteresowanych odkrywaniem religijnych skarbów regionu. Świątynia zachwyca swoją architekturą, barokowym i neobarokowym wnętrzem. Jest nie tylko miejscem modlitwy, ale także ważnym centrum życia społeczności Stronia Śląskiego. Parafia organizuje różne wydarzenia, spotkania modlitewne, katechezy i działalność charytatywną, które integrują lokalną społeczność i umacniają więzi między jej członkami. Przez długie lata pełni on istotną rolę w życiu mieszkańców Stronia Śląskiego. Przyjrzyjmy się bliżej temu wyjątkowemu miejscu kultu religijnego, w którym spotyka się historia, religia i społeczność.

Kościół Matki Bożej Królowej Polski i świętego Maternusa — lokalizacja i dojazd.

  Kościół farny w Stroniu Śląskim znajduje się w centrum miejscowości przy ulicy Kościelnej. Wybudowany został na niewielkim wzniesieniu, na jednym ze zboczy pasma Krowiarek wyraźnie górując nad miejscowością. Stanowi dobry punkt orientacyjny, bowiem jest dobrze widoczny z wielu części miasteczka. Bezpośrednio pod murami Kościoła przebiega Gminny szlak pieszy "Wokół Stronia Śląskiego", oznakowany numerem 1. Położony jest w niewielkiej odległości od naszego pensjonatu i może posłużyć za cel krótkiego, kilkuminutowego spaceru. Wystarczy kierować się z ulicy Sportowej na ulicę Tadeusza Kościuszki i podążać nią w kierunku północnym. Po 500 metrach kościół znajdzie się po naszej lewej stronie. Dla zmotoryzowanych pod kościołem wybudowany został darmowy parking na kilkadziesiąt aut i znajduje się on przy ulicy Kościelnej.

Historia Kościoła Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa.

  Parafia w Stroniu Śląskim ma długą i bogatą historię. Pierwsze wzmianki o parafii pochodzą z roku 1264, a w tamtym czasie pierwszy kościół w miejscowości był drewnianą budowlą. Informacje o tym kościele sięgają lat 1285-1295. W roku 1325 istniała już parafia, a dokument darowizny dla klasztoru w Kamieńcu wspominał o plebanie ze Strachocina, (administracyjnie Kościół wówczas przynależał do tej wsi). 

  W kolejnych wiekach kościół w Stroniu Śląskim przechodził różne zmiany i był pod wpływem różnych wyznań. W połowie XVI wieku kościół został przejęty przez luteran, ale w 1558 roku został przywrócony katolikom. Kościół był również użytkowany przez protestantów pod koniec XVI wieku. Jednak 10 lipca roku 1601 protestanci zostali pozbawieni prawa do użytkowania świątyni z rozkazu cesarza Rudolfa II, który nad parafią sprawował od tego czasu swój patronat. W późniejszych latach budynek sakralny przechodził jeszcze kilkukrotnie pod jurysdykcję protestantów i katolików, aby ostatecznie stać się miejscem obrządku rzymskokatolickiego w roku 1623.

  Kościół ten był bardzo ważny dla okolicznej społeczności, ponieważ był jednym z niewielu kościołów w południowo-wschodniej części hrabstwa kłodzkiego i obsługiwał rozległą parafię. Wraz z rozwojem parafii, w 1624 roku kościół w Stroniu Śląskim należał do parafii w Bystrzycy Kłodzkiej. Później, parafia w Stroniu Śląskim została ponownie erygowana, a do niej włączono parafię w Bolesławowie oraz miejscowości Stara Morawa, Nowa Morawa, Kamienica, Kletno, Młynowiec i Janowa Góra.

  Po zakończeniu II wojny światowej, parafie dawnego Hrabstwa Kłodzkiego zostały włączone w struktury Archidiecezji Wrocławskiej. Parafia w Stroniu Śląskim została wtedy powiększona o parafię w Bolesławowie oraz miejscowości Stara Morawa, Nowa Morawa, Kamienica, Kletno, Młynowiec, Janowa Góra i Sienna. Po 1945 roku parafia w Stroniu Śląskim obejmowała obszar, który był jednym z największych obszarowo w Archidiecezji Wrocławskiej. W tym czasie w parafii działały różne stowarzyszenia katolickie. Pierwszym polskim proboszczem parafii w Stroniu Śląskim po wojnie był ksiądz Andrzej Kolbusz, który objął tę funkcję w kwietniu 1946 roku. Pełnił on swoje obowiązki do października 1952 roku, kiedy to został przeniesiony do innej parafii. Obecny budynek kościoła parafialnego pw. Św. biskupa Maternusa został wybudowany w drugiej połowie XVIII wieku w stylu późnego baroku.

Architektura i wnętrze kościoła parafialnego w Stroniu Śląskim.

  Bryła kościoła to orientowana budowla w stylu bazylikowym o długości około 38 m i szerokości około 21 m. Posiada trzy nawy z galeriami i półkoliście zakończone prezbiterium. Nad głównym wejściem znajduje się kartusz z herbem fundatorów Mutiusów i datą budowy. Kościół posiada również wieżę zwieńczoną hełmem w kształcie makownicy, wzniesioną od strony zachodniej w 1816 roku, pełniącą również funkcję dzwonnicy.

  Wnętrze kościoła jest bogato wyposażone w elementy dekoracyjne w stylu barokowym i neobarokowym. Ołtarz główny, pochodzący z lat 1770-1780, zawiera rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem autorstwa słynnego lądeckiego rzeźbiarza Michaela Ignatiusa Klahra. Na ołtarzu umieszczony jest łuk z trójkątem symbolizującym Oko Opatrzności, flankowany przez aniołów i putta. Obok znajdują się figury świętych Piotra i Pawła. W prezbiterium znajdują się również dwa boczne ołtarze: jeden poświęcony Sercu Jezusowemu, drugi św. Annie.

  Ambona w stylu neobarokowym, z drugiej połowy XIX wieku, umieszczona jest na południowej ścianie. Na ambonie znajduje się rzeźba Boga Ojca na chmurze, otoczona przez putta. Przed amboną widoczny jest krzyż z kotwicą, symbolizujący wiarę, nadzieję i miłość. Pod amboną znajduje się kamienna chrzcielnica autorstwa Michaela Ignatiusa Klahra. W nawie głównej wiszą drewniane, polichromowane rzeźby w naturalnej wielkości, m.in. św. Józefa, św. Franciszka Ksawerego, św. Antoniego oraz Anioła Stróża z Dzieciątkiem. Na prawo od głównego wejścia znajduje się drewniana Pietà autorstwa Franza Thamma z Lądka-Zdroju z 1876 roku.

  W nawach bocznych zawieszone są drewniane, polichromowane płaskorzeźby stacji drogi krzyżowej, datowane na drugą połowę XIX wieku, autorstwa Franza Thammowi i jego synów. W lewej nawie znajduje się ołtarz św. Franciszka Ksawerego, a w prawej ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pochodzący z około 1745 roku.

  Kolebkowe sklepienie nawy głównej ozdobione jest freskami w stylu nazaretańskim, przedstawiającymi Ostatnią Wieczerzę, Ukrzyżowanie, Wniebowstąpienie, Trójcę Świętą, mnicha-franciszkanina z palcem na ustach (autorstwa Reinscha z Lądka-Zdroju) oraz kilku proroków i świętych. Przeciwlegle do ołtarza znajduje się chór z prospektem organowym, a same organy pochodzą z roku 1905. Do kościoła przylegają dwie neogotyckie kruchty z schodkowymi szczytami, wzniesione w latach 60. XIX wieku, pełniące funkcję wejścia do zakrystii i przedsionka bocznego wejścia.

Kościelne otoczenie.

  Teren przylegający do kościoła został otoczony kamiennym murem, z bramą i dwoma bocznymi kaplicami bramnymi. Wokół kościoła znajduje się niewielki cmentarz parafialny, na którym spoczęła między innymi rodzina von Losky, w tym Franz Losky (1811–1870) i jego żona Teresa (1811–1892). Byli oni zasłużeni dla rozwoju lokalnej społeczności jako założyciele i działacze dawnej huty szkła kryształowego, która istniała na terenie Stronia Śląskiego. Na terenie kościoła znajduje się także pomnik Jana Pawła II oraz kamienna grota, wzniesiona w 2005 roku, upamiętniająca polskiego papieża. Ciekawym elementem wartym uwagi jest również kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena z 1722 roku, przeniesiona tutaj z mostu na rzece Morawka.

Kilka słów o patronach strońskiej parafii.

  Parafia w Strońsku ma szczególnych patronów, którzy są nie tylko źródłem inspiracji dla wiernych, ale także symbolizują ważne wartości i aspekty wiary. Dwa najważniejsze patrony parafii to Matka Boża Królowa Polski oraz św. Maternus z Kolonii.

  W dniu 4 kwietnia 1969 roku, na mocy dekretu wydanego przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, kościół parafialny w Stroniu Śląskim został dedykowany nowemu patronowi - Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski. Matka Boża Królowa Polski jest szczególnie czczona w Polsce, gdzie odgrywa niezwykle ważną rolę jako duchowa Matka i Opiekunka narodu. Jej tytuł Królowej Polski podkreśla Jej wyjątkowe miejsce w sercach wiernych i umacnia więzi pomiędzy Polakami. Maryja jest symbolem miłości, łaski i opieki, do której odwołuje się społeczność parafialna w swoich modlitwach. Jej obecność i wstawiennictwo są źródłem nadziei i pocieszenia dla wszystkich, którzy potrzebują Jej matczynej troski.

  Drugim patronem parafii jest św. Maternus z Kolonii, biskup z IV wieku. Jego życie i działalność były ukierunkowane na szerzenie Ewangelii i troskę o duchowy rozwój społeczności. Jako misjonarz, św. Maternus głosił słowo Boże i zachęcał ludzi do nawrócenia. Jego postawa i nauczanie są przykładem oddania dla Boga i bliźnich. Święty Maternus jest wzorem dla wiernych Strońskiej Parafii w dążeniu do pogłębiania swojej wiary, modlitwy i zaangażowania w życie wspólnoty. Jego postawa naucza o ważności miłości bliźniego, hojności i jedności w Kościele.

Msze święte i godziny nabożeństw.

W dni powszednie Msza święta odprawiana jest o godzinie 7.00 i 18.00.
W Niedzielę i święta Msza święta odprawiana jest  o godzinie 8.00, 10.30 (msza dla dzieci) 12.00 i 18.00.

Kościół Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa — kontakt.

Kościół Matki Bożej Królowej Polski i świętego Maternusa
ul. Kościelna 3,
57-550 Stronie Śląskie ,
tel.: 665 338 094
e-mail: maternus@parafiastronie.pl

Kościół parafialny w Stroniu Ślaskim  — opinie.

  Dla wielu wiernych i mieszkańców parafii, kościół w Stroniu jest miejscem ważnym i wartościowym z perspektywy religijnej i kulturowej. Jest on uznawany za symbol wiary i miejsce modlitwy, gdzie można się zatrzymać i odnaleźć duchowy spokój. Wielu ludzi docenia jego architekturę i piękno. Bogate wyposażenie, takie jak ołtarze, rzeźby i witraże, tworzą atmosferę uroczystości i kontemplacji. Zwłaszcza turyści będący zarazem wiernymi zwracają uwagę na niepowtarzalny klimat i charakter nabożeństw odprawianych w tym miejscu. Często można spotkać opinię, że ten niewielki kościół buduje wspaniałą wspólnotę wiernych.

  Dla niektórych jest to miejsce o głębokim znaczeniu duchowym i religijnym, gdzie można znaleźć pocieszenie i wsparcie. Inni podkreślają walory architektoniczne i historyczne, które czynią to miejsce wyjątkowym. Jednak niezależnie od indywidualnych opinii, kościół w Strońskiej parafii pozostaje ważnym elementem lokalnej społeczności, łączącym ludzi wokół wspólnych wartości i tradycji.

Zapraszamy do kontaktu

Pokoje Gościnne U Ireny
ul. Sportowa 2,
57-550 Stronie Śląskie
NIP 8811451203

Tytuł (pan, pani)
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
E-mail kontaktowy
Wiadomość
 
Akceptuję regulamin